Çay Belediye Meclisi toplandı, işte gündem maddeleri

ÇAY BELEDİYESİ 2021 YILI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ

2021 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Belediye Meclisimiz, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21 nci maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği’nin 6 ve 8 nci maddesi hükmü uyarınca, 2021 yılı Kasım Ayı olağan meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 05.11.2021 Cuma günü saat: 10.00′ da Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda toplanılacaktır.

– Yoklama ve Açılış

GÜNDEM:

1- 2022 yılı bütçe tasarısı ve izleyen 2023-2024 yıllarının analitik gelir ve gider tahminlerinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/b) bendi hükmü uyarınca, incelemek üzere Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin görüşülmesi,
2- İlçemiz Eski dere yeni Bahçelievler Mahallesi, tapunun 613 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c ve u bendi hükmü uyarınca imar plan değişikliğinin görüşülmesi,
3- 09.04.2021 tarihli ve 22 nolu meclis kararımız ile İmar komisyonuna havale edilmiş olan İlçemiz Aktaş Mahallesi, Şose Melek ana mevkii, tapunun 74 ada 43 nolu parselin doğu ve batı hattı istikametindeki alanlara ait imar komisyonu tarafından hazırlanmış olan imar komisyon raporunun görüşülmesi,
4- Dilek, temenniler ve kapanış.

En Son Haberler

Leave a Comment