ÇAY BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

ÇAY BELEDİYESİ 2021 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Belediye Meclisimiz

https://www.puttygen.net/

, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21 nci maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği’nin 6 ve 8 nci maddesi hükmü uyarınca, 2021 yılı Aralık Ayı olağan meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 03.12.2021 Cuma günü saat: 10.00′ da Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda toplanılacaktır.

– Yoklama ve Açılış

GÜNDEM:

1- 05.11.2021 Tarihli ve 44 nolu meclis kararımız ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2022 yılı bütçe tasarısı ve izleyen 2023-2024 yıllarının analitik gelir ve gider tahminlerine ait komisyon raporunun görüşülmesi,
2- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97 nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/f) bendine göre ekte sunulu 2022 yılında Belediyemiz birimlerince uygulanacak olan gelir ücret tarifesinin görüşülmesi,
3- 09.04.2021 tarihli ve 23 nolu meclis kararımız ile İmar komisyonuna havale edilmiş olan İlçemiz Dere Mahallesi, İn Yakası mevkii, tapunun 97ada 56 parselin bulunduğu alanda nazım ve uygulama imar planı değişikliğine ait imar komisyon raporunun görüşülmesi,
4- Dilek, temenniler ve kapanış.

En Son Haberler

Leave a Comment