ÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

ÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Ali Kaleli Mahallesi Ali Kaleli spor tesisleri çayır otu ve Bademlik içi çayır otu için sezon sonuna kadar.  Aşağı Mahalle Kumcu Sokak Dış kapı No:18 ve 20 de bulunan Erkekler ve Bayanlar Hamamı için 3 yıl müddetle Belediyemiz gelirlerine katkısı olması nedeniyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine istinaden ihale suretiyle kiraya verilebilecektir.
2-İhale 11.03.2022 tarih Cuma günü saat 14.00 ‘de Belediyemiz meclis salonunda
Encümenimiz huzurunda yapılacaktır.
3- a) Ali Kaleli Mahallesi Ali Kaleli spor tesisleri çayır otu için kira ihale muhammen bedeli 35.000

,00 TL olup ihale geçici teminatı 1.050,00 TL dir. İhale saati 14:00
b) Bademlik içi çayır otu için kira ihale muhammen bedeli 25.000,00 TL olup ihale geçici teminatı 750,00 TL dir. İhale saati 14:10
c) İlçemiz Aşağı Mahalle Kumcu Sokak Dış kapı No:18 ve 20 de bulunan Erkekler ve Bayanlar Hamamı için kira ihale  muhammen bedeli 10.000,00 TL olup ihale geçici teminatı 300,00 TL dir. İhale saati 14:20
4- İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları;
a)Nüfus cüzdanının aslı ya da noter tasdikli kimlik belgesi.
b)Son altı aya ait ikametgâh belgesi ve tebligata esas olacak açık adres beyanı.
c)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d)Vekaleten iştirak edilecekse noter tasdikli vekaletname, vekaleten iştirak edenin imza sirküsü
5-İhale, ihale tarihinden sonra on beş gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir.
6- Bu husustaki şartname mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Gelir Şefliğinden
Görülebilir.

En Son Haberler

Leave a Comment