13 ADET İŞYERİ SATIŞA ÇIKARILDI

Mülkiyeti ÇAY Belediyemize ait Yeni Sanayi Sitesi yanına yapılacak olan Galericiler sitesinde Kat İrtifaklı 110 m2 13 adet işyerinin sırasıyla tapu satışı ihalesi 10 Mayıs 2022 Salı günü saat 10.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

S.NO Ada Parsel Bürüt Alan
M2
Bağımsız  Bölüm İhale Muhammen Bedeli İhale Geçici Teminat Şartname
Bedeli
İhale Saati
1 350 133 112

,80

Z Kat 1Nolu 750.000,00 22.500,00 100,00 10:00
2 350 133 112,80 Z Kat 2Nolu 745.000,00 22.350,00 100,00 10:30
3 350 133 112,80 Z Kat 3Nolu 740.000,00 22.200,00 100,00 11:00
4 350 133 112,80 Z Kat 4Nolu 735.000,00 22.050,00 100,00 11:30
5 350 133 112,80 Z Kat 5Nolu 730.000,00 21.900,00 100,00 12:00
6 350 133 112,80 Z Kat 6Nolu 725.000,00 21.750,00 100,00 12:30
7 350 133 112,80 Z Kat 7Nolu 715.000,00 21.450,00 100,00 13:00
8 350 133 112,80 Z Kat 8Nolu 705.000,00 21.150,00 100,00 13:30
9 350 133 112,80 Z Kat 9Nolu 695.000,00 20.850,00 100,00 14:00
10 350 133 112,80 Z Kat 10Nolu 685.000,00 20.550,00 100,00 14:30
11 350 133 112,80 Z Kat 11Nolu 675.000,00 20.250,00 100,00 15:00
12 350 133 112,80 Z Kat 12Nolu 665.000,00 19.950,00 100,00 15:30
13 350 133 112,80 Z Kat 13Nolu 655.000,00 19.650,00 100,00 16:00

-İhale 10.05.2022 tarihinde Salı günü saat 10.00 ‘da Belediyemiz meclis salonunda Encümenimiz huzurunda yapılacaktır.
– İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları;
a)Nüfus cüzdanının aslı ya da noter tasdikli kimlik belgesi
b)Son altı aya ait ikametgâh belgesi ve tebligata esas olacak açık adres beyanı
c)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
d)Vekâleten iştirak edilecekse noter tasdikli vekâletname, vekâleten iştirak edenin imza sirküsü
-İhale, ihale tarihinden sonra on beş gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir.
– Bu husustaki şartname 09.05.2022 Pazartesi günü saat 17.00 kadar Belediyemiz Gelir Şefliğinden görülebilinir.

 

En Son Haberler

Leave a Comment