Afyon Belediye Meclisi 2 Ağustos’ta Toplanıyor

BELEDİYE MECLİSİ 2 AĞUSTOS’DA TOPLANIYOR

Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi hükümleri gereğince 02 Ağustos 2022 tarihinde Salı günü saat 19.00 da Belediye Meclis Salonunda toplanacaktır.

Toplantıya ait gündem aşağıya çıkartılmıştır.

İlan olunur.

02 AĞUSTOS 2022 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Bir önceki toplantıya ait Temmuz Ayı Meclis tutanak özetinin oylanması.
2- Çavuşbaş Minibüs Durağı çalışanlarının, hastane güzergahındaki araç sayılarının düşürülmesi ve diğer minibüs hatlarına dağıtılması talebi hakkında Trafik Komisyonu raporu.
3- 03 M 0192 Ticari Plakanın Halil İbrahim DİKYAMAÇ’ın vefat etmiş olduğundan varislerden İbrahim Serdar DİKYAMAÇ’ın üzerine devir edilmesi talebi hakkında Trafik Komisyonu raporu.
4- S.S. 36 Nolu A.N.S. Erenler minibüslerinin güzergahlarında düzenleme yapılması ile ilgili Trafik Komisyonu raporu.
5- Eşrefpaşa minibüslerinin şehir merkezi güzergahlarında düzenleme yapılması ile ilgili Trafik Komisyonu raporu
6- Kamu kurum ve kuruluşlarından ve vatandaşlarımızdan gelen hız kesici, durak yeri trafik levhası ve trafik ile ilgili taleplere ait Trafik Komisyonu raporu
7- 03 M 0246 Ticari Plakanın Hakan USLU’nun üzerinden Ali KABADAYI’nın üzerine devir edilmesi talebi hakkındaki teklif.
8- 03 S 0163 Ticari Plakanın Çetin DUMLUPINAR’ın üzerinden Fatih AYDIN’ın üzerine devir edilmesi talebi hakkındaki teklif.
9- 03 S 0275 Ticari Plakanın Ahmet ILDIZ’ın üzerinden Ahmet IŞIK’ın üzerine devir edilmesi talebi hakkındaki teklif.
10- 03 M 0276 Ticari Plakanın Hilmi Gökhan KORKMAZ’ın üzerinden Hasan İLARSLAN’ın üzerine devir edilmesi talebi hakkındaki teklif.
11- 03 M 0150 Ticari Plakanın Adil KOÇYİĞİT’in üzerinden Ali Osman KOÇYİĞİT’in üzerine devir edilmesi talebi hakkındaki teklif.
12- 03 M 0131 Ticari Plakanın İsmail DORU’nun üzerinden Oğuzhan ÇETE’nin  üzerine devir edilmesi talebi hakkındaki teklif.
13- Kamu kurum ve kuruluşlarından ve vatandaşlarımızdan gelen hız kesici, durak yeri trafik levhası ve trafik ile ilgili talepler hakkında teklif.
14- Dörtyol Mahallesinde oturan vatandaşlarımızdan gelen Belediye Otobüslerinin güzergahlarında düzenleme yapılması talebi hakkındaki teklif.
15- Belediye Şehir Tiyatrosu salonunun (eski RAM) 2022 yılında uygulanacak kullanım ücretinin belirlenmesi talebi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
16- Belediyemiz İtfaiye Personeline 2022 Yılında verilecek fazla mesai ücretinin yeniden tespiti hakkında teklif.
 17- Belediyemiz Zabıta Personeline 2022 Yılında verilecek fazla mesai ücretinin yeniden tespiti hakkında teklif.
18- Belediyemiz 2022 Yılı Bütçesinde ödenek aktarılması hakkında teklif.
19- Ortağı olduğumuz Yüntaş Akaryakıt Gıda İçecek Turizm Mermer Elektrik Nakliyat Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin sermaye artırımına belediyemizin hissesi oranında rüçhan hakkını kullanıp, kullanmayacağı  hakkında teklif.
20- İlimiz Merkez Ali İhsan Paşa Mahallesinde 1 adet trafo alanı yerinin belirlenmesi için imar plan değişikliği yapılması hakkında teklif.
21- İlimiz Merkez Ankara-İzmir ve Konya Devlet Yolu üzerinde bulunan Toplu İşyeri, İmalathane Tesis  Alanlarının olduğu bölgelerde imar plan değişikliği yapılması hakkında teklif.
 22- İlimiz Merkez Ataköy Mahallesi, 4834 Ada 4 Parselin bulunduğu alanda imar plan değişikliği yapılması hakkında teklif.
23- Gelecek oturumun gün ve saatinin belirlenmesi.

En Son Haberler

Leave a Comment