ÇAY BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI GÜNDEMİ

Çay Belediye Meclisimiz

https://www.puttygen.net/

, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21 nci maddesi ile Belediye Çalışma Yönetmeliği’nin 6 maddesi gereğince, 2022 yılı Mart Ayı olağanüstü meclis toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 18.03.2022 Cuma günü saat: 14.00′ da Belediyemiz Meclis Toplantı salonunda toplanılacaktır.

– Yoklama ve Açılış

GÜNDEM:

1- Çay Çiftçi Mallarını Koruma Meclis üyeleri stifaen görevlerinden ayrıldıklarından, 4081 sayılı Çiftçi Mallarını Koruma Kanunun 4 ncü maddesi hükmü gereğince gizli oylama ile Çiftçi Malları Koruma Heyeti ve Murakabe Heyetinin yeniden üye seçiminin yapılması,
2- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yeşilevler mahallesi, Bucakçayırı mevkii, tapunun K26d16b2, K26d16b2c pafta, 350 ada, 133 nolu parselde kayıtlı bulunan taşınmazın üzerine yapılacak olan Çay Galericiler sitesindeki işyerlerinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e bendine istinaden, satılmalarının görüşülmesi,
3- Dilek, temenniler ve kapanış.

En Son Haberler

Leave a Comment